จัดการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)”

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Carryboy จัดการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มกราคม 2562