Medical Fair Thailand 11 – 13 SEP 2019 | BITEC | BANGKOK

Invitation to Medical Fair Thailand Bangkok International Trade & Exhibition Center September 11-13, 2019 | Booth F08 HELPING EVERYONE TO BE A LIFESAVER. DEFIBRILLATORS BY PRIMEDIC. งานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ ครั้งที่ 9 We look Forward to seeing you.

งานอบรม CPR ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโมัติ บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์

ภาพบรรยากาศ งานอบรม CPR ร่วมกับการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโมัติ ที่บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด(มหาชน) โกดังนพวงศ์ วันที่ 30/7/19 สอบถามรายละเอียด โทร. 02-360-7555 ต่อ 68 / 065-524-1433 ID Line : http://line.me/ti/p/~@primedic E-mail : sales@primedicthailand.com www.primedicthailand.com

โครงการทัดชาร่วมใจ CPR ป้องกันภัยนาทีฉุกเฉิน 

ภาพบรรยากาศในงานโครงการทัดชาร่วมใจ CPR ป้องกันภัยนาทีฉุกเฉิน ภายในงานมีจัดกิจกรรมสอนประชาชนที่อยู่ในชุมชน รู้จักการปฐมพยาบาลเบื่้องต้น สอนวิธี CPR ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุ สอนการใช้เครื่อง AED เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า จัดขึ้นที่ ชุมชนทัดชาวิลล่า แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนทัดชาวิลล่่า โดย คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำนักงานเขตดอนเมือง และ SIAM AMBULANCE CENTER

จัดการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)”

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Carryboy จัดการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มกราคม 2562

Medical Devices ASEAN 2019

งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medical Devices ASEAN 2019 (“MDA 2019”)  ที่จัดแสดงขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และบริการสุขภาพ ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ MDA 2019 งานเดียวที่จะช่วยให้คุณได้ขยายตลาดสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันที่ : 10 – 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10.00 – 17.00 น. สถานที่ : Hall 5-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ประชุมวิชาการ “Smart ER & EMS Literacy

สพฉ.ร่วมการประชุม Smart ER & EMS Literacy เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าพยาบาลฉุกเฉิน วันนี้ (21 มิถุนายน61) เวลา 09.00 น. ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสพฉ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการ “Smart ER & EMS Literacy : ฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย รวมทั้งมีการบรรยายในหัวข้อ Luncheon symposium : Big data กับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยนพ.สัญชัย ชาสมบัติ รองเลขาธิการฯ การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนวัตกรรมของผู้ปฏิบัติการและนักวิชาการด้านการพยาบาลฉุกเฉิน รวมถึงสร้างพลังขับเคลื่อนความเป็นธรรม ความก้าวหน้าสำหรับพยาบาลฉุกเฉิน ทั้งนี้จะนำไปสู่สังคมฉลาดใช้บริการ ฉลาดช่วยผู้ป่วย   สพฉ.ร่วมการประชุม Smart ER & EMS Literacy เพื่อพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าพยาบาลฉุกเฉินวันนี้…

ออกบูธงาน Medical Devices ASEAN 2018

งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในฐานะเมดิคัล ฮับของเอเชีย รวมถึงในปัจจุบันที่ภาครัฐได้มีการกำหนดให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน งาน MDA 2018 จะเป็นเวทีทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์จากกว่า 100 บริษัท จากทั่วโลก และคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ซื้อพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าชมงานกว่า 4,000 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมภาควิชาการทางการแพทย์ ทั้งสาขาศัลยศาสตร์ เทคนิคทางการแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไป เวชสารสนเทศ รังสีวินิจฉัย พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ อีกด้วย