Medical Fair Thailand 11 – 13 SEP 2019 | BITEC | BANGKOK

Invitation to Medical Fair Thailand Bangkok International Trade & Exhibition Center September 11-13, 2019 | Booth F08 HELPING EVERYONE TO BE A LIFESAVER. DEFIBRILLATORS BY PRIMEDIC. งานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง การแพทย์ ครั้งที่ 9 We look Forward to seeing you.

จัดการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)”

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักอนามัย ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะระบบจำลอง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ Carryboy จัดการฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)” แก่บุคลากรของกรุงเทพมหานคร วันที่ 23 มกราคม 2562

Medical Devices ASEAN 2019

งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ Medical Devices ASEAN 2019 (“MDA 2019”)  ที่จัดแสดงขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และบริการสุขภาพ ในภูมิภาคอาเซียน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ MDA 2019 งานเดียวที่จะช่วยให้คุณได้ขยายตลาดสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมดูแลสุขภาพทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน วันที่ : 10 – 12 กรกฎาคม 2562 เวลา : 10.00 – 17.00 น. สถานที่ : Hall 5-6 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ออกบูธงาน Medical Devices ASEAN 2018

งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติและการประชุมวิชาการทางการแพทย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมเทคโนโลยี อุปกรณ์ และเครื่องมือ สำหรับภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการและบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทยในฐานะเมดิคัล ฮับของเอเชีย รวมถึงในปัจจุบันที่ภาครัฐได้มีการกำหนดให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการแพทย์เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน งาน MDA 2018 จะเป็นเวทีทางการค้าให้กับกลุ่มผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์จากกว่า 100 บริษัท จากทั่วโลก และคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ซื้อพร้อมบุคลากรทางการแพทย์เข้าชมงานกว่า 4,000 คน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ผ่านการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสมาคมภาควิชาการทางการแพทย์ ทั้งสาขาศัลยศาสตร์ เทคนิคทางการแพทย์ เวชปฏิบัติทั่วไป เวชสารสนเทศ รังสีวินิจฉัย พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์อื่นๆ อีกด้วย