ติดต่อเรา

บริษัท ที เค ดี ไฟเบอร์ จำกัด

888 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel :  02-360-7555 ต่อ 68

Mobile : 065-524-1433

ID Line : @primedic

Fax : 0-2360-7551

E-mail : sales@primedicthailand.com

เปิด : วันจันทร์ — วันเสาร์
เวลา : 8:00 — 17:00 น.