เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า

รุ่น DefiMonitor XD

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ.277/2562

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า DefiMonitor XD เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์  ใช้งานในสถานพยาบาล เพื่อให้สามารถใช้กับผู้ป่วยกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน

การออกแบบ DefiMonitor XD 

การผสมผสานการออกแบบของตัวเครื่องด้วยรูปทรงเว้าน้ำหนัก ขนาด 5.9 กิโลกรัม ฟังก์ชั่นซอฟต์แวร์และอุปกรณ์เสริมที่เป็นประโยชน์ตอบสนองการใช้งานแก่ผู้ใช้งานในการแพทย์ฉุกเฉิน

การกำหนดค่าอุปกรณ์เสริม

DefiMonitor XD  update อุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้

 • Au­to­ma­tic VF de­tec­tion
 • Nell­cor SpO2 pulse oxi­me­ter specific model :
  • DefiMonitor XD  3
  • DefiMonitor XD  30
  • DefiMonitor XD  300
  • DefiMonitor XD  330
 • Transt­ho­r­a­cic, ex­ter­nal pa­ce­maker
  • DefiMonitor XD  10
  • DefiMonitor XD  110
  • DefiMonitor XD  30
  • DefiMonitor XD  330
 • Auto mode specific model  :
  • DefiMonitor XD  100
  • DefiMonitor XD  110
  • DefiMonitor XD  300
  • DefiMonitor XD  330
 • XE version starting at 2 jule.

คำเตือน  :  อ่านฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

1. MONITOR | OPERATION

Easy to use with 5.7 inches with blue-mode monitor. Voice prompts and metronome are displayed throughout the defibrillation process.

2. SHOCK BUTTON

Real one-button operation. Once analysis is complete and the device has been cleared for use, defibrillation is triggered by pressing the shock button. Additional to the AED mode you can switch to manual mode.

3. STATUS DISPLAY

The charging status of PRIMEDIC™ AkuPak battery is monitored electronically display of the capacity.

4. SETUP MENU

The device is configured at the factory. Parameters can be changed in the setup menu.

5. CHARGE BUTTON

Charging button for use with SavePads, It  can only be operated in manual mode.

6. ECG BUTTON

ECG source changeover switch.